top of page

Veel gestelde vragen

FAQ: FAQ

Wat zijn de voorwaarden om deel te nemen aan Meraki?

Deelname aan Meraki is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De belangrijkste voorwaarde is jouw motivatie. We verwachten dat je nagenoeg direct kunt starten (dus als je eerst nog een opleiding moet doen kun je geen lid worden). Daarnaast richt de sociale coöperatie zich op inwoners uit de regio Zoetermeer met een minimuminkomen.

Onderaan de pagina Diensten vind je een link naar onze algemene voorwaarden.

Wat kost het om deel te nemen aan Meraki?

Van je omzet gaat 30% naar de coöperatie. Van die inkomsten betaalt de coöperatie de gezamenlijke kosten, zoals de boekhouder voor het doen van de belastingaangiftes en de controle van de administratie, de printer en bijkomende bedrijfskosten. Daarnaast mag je maximaal 40% van je omzet uitgeven aan investeringen of onkosten. De overige 60% van je omzet dient de coöperatie te verrekenen met de gemeente.

Wat was precies het verschil tussen de Zoete Kruimels en de Broedplaats?

De Zoete Kruimels is de sociale coöperatie. De coöperatie staat als onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Leden ondernemen onder de paraplu van de coöperatie en zijn tegelijk eigenaar van de coöperatie. Dat betekent dat samenwerken een heel belangrijk aspect is van de coöperatie. Samen bereik je meer, heb je meer ideeën en is ondernemen veel makkelijker dan als je er alleen voorstaat.

De Broedplaats is ontstaan als een samenvoeging van twee projecten: de Zoete Kruimels en Ondernemend uit de bijstand. Onze leden kwamen samen op de Broedplaats voor bijvoorbeeld de algemene ledenvergadering van de coöperatie. Maar ook voor de trainingen, workshops en de gezamenlijke aanpak van projecten.

In de praktijk werkt dit bij Meraki op precies dezelfde manier, maar om verwarring te voorkomen opereren beide organisaties nu onder dezelfde naam.

bottom of page